به مسابقه ایده برتر خوش آمدید .

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

نام پیشنهاد دهنده:  
شماره تماس:  
مدرک:
رشته تحصیلی:  
شرح ایده:  
نام پیشنهادی برای اپلیکیشن ایده:  
نحوه اطلاع از مسابقه:  
فایل پیوست: